Hranoly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:277.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k úvodnímu zopakování základních pojmů celku hranoly. Má podobu jednoduchého pracovního listu, který tvoří pouze 3 triviální úlohy. Forma materiálu je nevyhovující, materiál je špatně čitelný zřejmě vlivem nekvalitního naskenování. Po obsahové i formální stránce nevyhovující materiál.