Hranoly - prověrka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:390.67 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako tematická písemná práce pro ověření znalostí žáků z celku hranoly. Obsahuje celkem 3 slovní úlohy zaměřené na výpočet objemu hranolu, a to i hranolu s "netypickou" podstavou, v tomto případě podstavou tvaru kosočtverce a pravoúhlého lichoběžníku a také na výpočet povrchu hranolu. Rozměry v úlohách jsou zadávány v různých jednotkách, součástí práce žáků je tedy kromě samotného počítání objemu a povrchu také převod jednotek - délky, plochy, objemu.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh včetně postupu při řešení, materiál lze využít jako písemnou práci, ale také ke společnému či individuálnímu opakování tematického celku.