Hranoly - počítáme objem

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:372.56 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku objem hranolu. Obsahuje dvě slovní úlohy, zaměřené na výpočet objemu hranolu s podstavou tvaru trojúhelníku a lichoběžníku. Žáci kromě dosazení do vzorce pro objem pracují s jednoduchými převody jednotek.

Materiál není nijak obsáhlý ani náročný po početní stránce, může ale dobře posloužit k základnímu procvičení a upevnění této látky. Součástí materiálu je správné řešení, materiál tedy může sloužit i k samostatnému opakování s možností samostatné kontroly správnosti.