Hranoly, jehlany

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:722.94 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Prezentace by měla sloužit jako podpora výkladu nového učiva i jako materiál k samostudiu témat hranol a jehlan.

Práce se skládá z jednoho úvodního snímku, který obsahuje vztahy pro objem a povrch hranolu a jehlanu a 21 snímků, na kterých je zadání a řešení čtyř příkladů.

Jako pozitivní lze ohodnotit poměrně podrobné a správné řešení všech čtyř úloh. Vytknout by se dalo používání nesprávné symboliky a porušování jednotkových konvencí.

Přes výše uvedené nedostatky je materiál možné použít na podporu výuky na SŠ.