Hranoly a jejich síť

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:125.44 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál pro žáky 5. ročníku, kde už se počítá s tím, že žáci znají pojem hranol (a jeho typy) a podstava. Zde si to zopakují a pak už mohou pracovat na hlavní části, kde z papíru modelují hranoly. A na konci ještě zkouší vytvářet sít šestibokého hranolu. Materiál bude pravděpodobně časově náročný. S tím je potřeba počítat a přizpůsobit tomu výuku - spojit s jiným předmětem, udělat dvouhodinovku popř. krátké projektové vyučování.