Hornerovo schema – algoritmus

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:964.1 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál dle autora „Slouží k hledání celočíselných kořenů rovnic vyššího řádu. Zároveň slouží K rozkladu mnohočlenu na součin.“.

V materiálu je v úvodu vysvětleno Hornerovo schéma řešení rovnic a na něj navazuje úlohy na procvičení, přičemž všechny jsou správným řešením.

Jako nedostatek se mi jeví, že při prezentaci jsou chybná pořadí zobrazování jednotlivých objektů a řešení se zobrazuje hned při zobrazení zadání.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.