Historické a moje vlastní jednotky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:260.95 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k zábavnému procvičení počítání s desetinnými čísly. Materiál má podobu pracovního listu na téma historické jednotky. Žáci nejprve dle instrukcí v pracovními listu změří a zaznamenají vybrané délky svých částí těla (loket, prst, dlaň...), následně je porovnají s historickými jednotkami. Ve třetí části pracovního listu žáci počítají příklady s vlastními jednotkami délky. Materiál zábavnou formou procvičuje jednoduché početní úkony s desetinnými čísly a nenásilně a vtipně propojuje matematiku s historií - lze rozšířit o historickou vsuvku podle kterého panovníka byla která délková jednotka zavedena a např. porovnat, zda byli naši předkové větší či menší než jsme nyní. Žáci také mohou procvičit měření délky pomocí vhodného měřidla.

Vzhledem k povaze materiálu není možné uvést kontrolní správné řešení.