Grafický součet a rozdíl úseček

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:206.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list pro žáky 4. ročníku k procvičování grafického součtu úseček. (V názvu materiálu je napsán i grafický rozdíl, ovšem tomu je věnováno minimum prostoru.)

Všechny úlohy jsou "ze života" i s pěknou ilustrací. V prvním, druhém a pátém cvičení je pro vypracování úloh připravena přímka (která není pojmenována), ve zbytku je asi potřeba na to žáky upozornit. V šestém cvičení je pak úkol na spolupráci, což jistě bude žáky bavit. Neobsahuje řešení.