Grafické řešení soustavy rovnic

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:430.59 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál  je rozdělen na dvě části. V první části jsou uvedeny dvě úlohy pro každou ze dvou skupin (sk. A a sk. B). Ve druhé části je uvedené řešení všech úloh pro obě skupiny. Je otázkou, proč úpravy rovnic jsou řešeny tiskacím písmem a číslicemi a grafické řešení je ofocené ruční řešení. Domnívám se, že by mohl být celý materiál vytvořen jedním stylem.

Autorka také v materiálu nedodržuje typografická pravidla a nemá systém zápisu výrazů (nejdříve proměnná s nejvyšší mocninou, následuje ....., výraz končí absolutním členem - viz řešení úlohy 2) ve sk. A.

Výsledky jsou správné.