Grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic - vysvětlení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:259.47 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pdf dokumentu byl vytvořen jako metodická a výuková podpora při probírání celku grafické řešení soustavy lineárních rovnic. Obsahuje jednu úlohu, která je řešena krok za krokem a vede žáka k pochopení postupu při řešení soustavy LR grafickou metodou a jednu úlohu procvičovací k samostatnému řešení. Součástí materiálu je správné řešení obou úloh.

Materiálů, které se věnují grafickému řešení soustav LR není mnoho, doporučujeme jako podklad pro obohacení výuky.