Graf kvadratické funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.91 MB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky grafu kvadratické funkce.

V prezentaci byly shrnuty základní informace o grafech kvadratické funkce a o vlastnostech grafů kvadratické funkce, včetně vrcholu grafu a průsečíků grafu s osami x a y.

V závěru je uvedeno několik úloh na procvičení, ale bez autorského řešení.

Některé grafy v prezentaci by mohly být vytvořeny určitě přesněji.

Občas se v prezentaci vyskytují nedostatky typografického charakteru.

 

Poznámka:

Jedná se o prezentaci vytvořenou pravděpodobně v komerčním (placeném) programu PowerPoint (ppt).

Při spuštění v programu LibreOffice Impress a pro kontrolu i v PowerPoint Mobile byla prezentace poněkud chaotická. Buď to bylo způsobeno nekompatibilitou softwaru nebo chybně vytvořenou prezentací.

Bylo by určitě vhodnější prezentaci šířit s příponou pps (PowerPoint Slideshow) nebo ještě lépe ji rovnou vytvořit v softwaru, který je volně šiřitelný (např. LibreOffice Impress, Prezentace Google, ...), aby mohli uživatelé potřebný program co nejjednodušeji a nejlevněji získat.