Goniometrické vzorce a jejich užití

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:383.83 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na podporu výuky goniometrických funkcí.

Materiál je rozčleněn do tří oddílů: Součtové vzorce, Vzorce pro dvojnásobný a poloviční argument a Součet a rozdíl goniometrických funkcí.

Každý oddíl začíná tabulkou vzorců a následují úlohy ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové, z nichž jen některé jsou ukázkově vyřešeny.

Materiál je vypracován bez matematických chyb. Za nedostatky lze považovat chyby typografického charakteru a chybnou symboliku.

Přes výše uvedené nedostatky lze materiál využít při výuce na SŠ.