Goniometrické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:461.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování goniometrických rovnic.

Na úvodním snímku je uvedeno šest vybraných vztahů mezi goniometrickými funkcemi.

Na dalších snímcích je zadání a autorské řešení šesti úloh. Na řešení je pozitivní, že je poměrně podrobné a bez závažných nedostatků.

Materiál je vypracován pečlivě bez chyb a se správným řešením zadaných úloh.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.