Goniometrické rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:421.63 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na podporu výuky goniometrických rovnic.

Materiál je rozčleněn do tří oddílů dle způsob řešení goniometrických rovnic: I. způsob – základní řešení, II. způsob – vytýkání a III. způsob – substituce.

V každé části je úvodem zařazena autorsky vyřešená úloha, za níž následují úlohy ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové. Z didaktického hlediska je však přínos materiálu nepříliš vysoký, neboť většina úloh je bez autorského řešení a dokonce i bez výsledků.

Materiál je vypracován bez matematických chyb. Za nedostatky lze považovat chyby typografického charakteru a chybnou symboliku.

Přes výše uvedené nedostatky lze materiál využít při výuce na SŠ.