Goniometrické funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:134.66 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k procvičení látky slovní úlohy zaměřené na goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku. Obsahuje tři úlohy, zadání úloh je místy nejasné (není upřesněno o jaký úhel se jedná). V materiálu se objevují překlepy a drobné formální nedostatky (nevhodná volba fontu, nekonzistentnost v zápisu). Součástí materiálu je i správné řešení včetně situačních náčrtků, které pomohou objasnit nejasnosti v zadání úloh.