Goniometrické funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:590.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen na podporu výuky či procvičování goniometrických funkcí.

Na prvních dvou snímcích jsou zobrazeny grafy funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Chybí tedy jen grafy zbývajících dvou goniometrických funkcí sekans a kosekans.

Na dalších snímcích jsou zadány a ukázkově vyřešeny dvě úlohy na grafy goniometrických funkcí sinus a kosinus a jednu úlohu na řešení jednoduché goniometrické nerovnice. Všechny úlohy mají poměrně podrobné a jasné řešení.

Materiál je vypracován pečlivě bez chyb a se správným řešením zadaných úloh.

Materiál je možné použít pro výuku výše uvedeného tematického celku na SŠ.