Goniometrické funkce – výpočet stran a úhlů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:150.35 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu, listu s řešením a s metodikou je určen k procvičení tématu goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku. Obsahuje dvě sady úloh, první je zaměřená na výpočty délek stran, jsou-li zadány 2 úhly (z toho jeden pravý) a délka jedné strany, druhá sada úloh je určena k procvičení výpočtů velkostí úhlů pomocí goniometrických funkcí, jsou-li dány dvě strany v pravoúhlém trojúhelníku. Úlohy jsou klasicky zadány, vyžadují práci s vyšší přesností včetně převodů minut na stupně (úhly zadány na stupně a minuty), vedou žáky k práci s tabulkami a kalkulačkou.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech příkladů a také list s teorií, který je určen zejména žákům, kteří potřebují látku procvičit samostatně doma, případně v hodině chyběli.

Materiál je vytvořen v textovém editoru MS Word, je nutné jej v tomto prostředí otvírat, jinak dojde k porušení formátování obrázků a obrázky nebudou správně zobrazeny.