Goniometrické funkce ostrého úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:563.71 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a s přihlédnutím ke zaokrouhlování i správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat občasné nedostatečné odlišení textu od proměnných a konstant, chybné české názvy goniometrických funkcí kosinus a kotangens a ne úplně správné zápisy jednotek. Vzhledem k tomu, že materiál je určen pro žáky a studenty gymnázií se domnívám, že by byla i možná zmínka o funkcích sekans a kosekans.

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce (po odstranění nedostatků).