Goniometrické funkce orientovaného úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:392.7 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál dle autorky zaměřen na podporu goniometrických funkcí orientovaného úhlu pomocí jednotkové kružnice.

V úvodu je zařazena tabulku hodnot goniometrických funkcí vybraných úhlů. Autorka do materiálu zařadila funkce sinus, kosinu, tangens. Z převrácených funkcí kosekans, sekans a tangens zařadila jen tangens.

V další části materiálu jsou zařazeny úlohy ze sbírky M. Hudcové a L. Kubičíkové, z nichž jen některé jsou ukázkově vyřešeny.

Materiál je vypracován bez matematických chyb. Za nedostatky lze považovat chyby typografického charakteru a chybnou symboliku.

Přes výše uvedené nedostatky lze materiál využít při výuce na SŠ.