Goniometrické funkce obecného úhlu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:121.34 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je rozdělen na dvě části. V první části jsou zadány čtyří úlohy ve dvou skupinách (sk. A a sk. B) na určení funkčních hodnot goniometrických funkcí pro zadané úhly. Ve druhé části je uvedeno autorské řešení zadaných úloh.

V první úloze je v zadání zdůrazněn požadavek na určení hodnot všech goniometrický funkcí, ale v řešení jsou uvedeny jen funkce sinus, kosinu, tangens a kotangens. V řešení jsou opomenuty funkce sekans a kosekans. Vzhledem k požadavku "všech" považuji absenci funkcí sekans a kosekans za vážný nedostatek.

Dalším nedostatkem je chybné zadání (překlep?) ve skupině B v úloze 2). Stejný nedostatek se následně vyskytuje i v řešení.

Posledním problémem jsou některé výsledky, které nejsou správně zaokrouhleny nebo byly chybně uvedeny v tabulkách (nevím, jaké tabulky autorka použila).