Geometrie

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:75.61 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení základních geometrických dovedností a pojmů. Materiál obsahuje 3 úlohy, zaměřené na rýsování úsečky, kružnice a rozhodování, zda body leží či neleží na kružnici.

Obsahově chudý materiál, v úloze 2 jsou řešení (body ležící na nebo mimo kružnici a kruh) součástí zadání a nelze je při kopírování či tisku jednoduše vynechat.