Geometrické útvary

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:401.95 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál slouží jako pracovní list k procvičování geometrických útvarů, rýsování trojúhelníka, rýsování čtverce, rýsování obdélníka, určování čtyřúhelníků, kresba dopravních značek různých geometrických útvarů.