Geometrické symboly - tajenka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:109.57 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Jednoduchý materiál v podobě textového dokumentu určený k procvičení a upevnění látky geometrické symboly. Materiál obsahuje tabulku se sloupci, které obsahují symbolický zápis pomocí geometrických symbolů a popis tohoto zápisu. Úkolem žáků je spojit vždy dvojici odpovídajících si vyjádření. Uprostřed tabulky pak žáci čtou na spojnici dvojic písmena tajenky.

Symbolický zápis a slovní popis jsou barevně zvýrazněny, systém barevného značení ale není vysvětlen a může být pro žáky matoucí. Zároveň není upřesněno, z kterého bodu pole má spojnice vést, což může při různém umístění koncových bodů spojnice určovat různá písmena.