Geometrická posloupnost – základní pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:453.63 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro běžnou výuku tématu Geometrická posloupnost.

Úvodem je motivační úloha z oblasti poločasu přeměny při radioaktivním rozpadu.

Hlavní část materiálu spočívá v zavedení geometrické posloupnosti, kvocientu i vztahu pro součet první n členů geometrické posloupnosti.

Práce je proložena třemi vhodně zvolenými úlohami a dvěma cvičeními. Všechny úlohy jsou včetně autorského řešení.

Jako nedostatek lze považovat nedodržování typografický pravidel a zaměňování symbolu pro násobení s tečkou za větou.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.