Geometrická posloupnost – základní pojmy - PL

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:324.61 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list je určen pro procvičení základních pojmů geometrické posloupnosti. Materiál navazuje na prezentaci se shodným názvem.

Na devíti úlohách si studenti mohou procvičit své znalosti z daného tématu. Všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením. U dvou úloh však byly nalezeny chyby v řešení. Jedná se o úlohu č. 1, kde došlo k opomenutí záporného znaménka, což vedlo k chybnému výsledku. Chyba byla nalezena i v řešení úlohy č. 4, při vyjadřování kvadratické rovnice. V zadání úlohy č. 8 je také chybně zadána „aritmetická posloupnost“ místo správného „geometrická posloupnost“.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně) je materiál možné využít při výuce.