Funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:364.54 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

V materiálu je načrtnuto šest grafů, ke kterým je potřeba přiřadit rovnice funkcí z osmi nabídnutých, které daný graf popisují.

Domnívám se, že náčrtky grafů (především č. 1, č. 5 a č. 6) by mohly být načrtnuty lépe.