Funkce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.58 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématu funkce. Obsahuje celkem 8 úloh zaměřených na upevnění znalostí o základních funkcích, konkrétně přímé úměrnosti, lineární funkce, kvadratické funkce a nepřímé úměrnosti. Zadání jsou doplněna o předem připravené tabulky a čtvercové sítě, do kterých žáci doplňují zjištěné údaje. Tato formální úprava zadání je velmi přehledná a zvyšuje jak atraktivitu zadání pro žáky, tak šanci na správné vyřešení úloh.

Součástí materiálu je kontrolní řešení. V úloze 1 je diskutabilní řešení autorky, týkající se definičního oboru a oboru hodnot ve vztahu k řešení příkladu 2 - graf téže funkce. Pokud přijmeme autorčino řešení úlohy č. 1 - definiční obor tvoří několik hodnot daných výčtem v tabulce, pak grafem funkce nemůže být přímka. Vhodné by bylo na toto téma s žáky zavést diskusi a zajistit tak správné upevnění pojmu definiční obor.