Funkce - vlastnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:836.1 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je rozdělen na tři části.

V první části jsou tři úlohy na procvičení učiva týkající se vlastností funkcí.

Ve druhé části jsou připraveny dvě "prověrky" (sk. A a sk. B) na vlastnosti funkcí, které lze vyčíst z grafu (definiční obor, obor hodnot, intervaly klesání, stoupání i interval, ve kterém je funkce konstantní).

Ve třetí části jsou výsledky úloh z "prověrky".