Funkce sinus

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:372.86 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro podporu výuky funkce sinus.

Práce se skládá z 19 snímků z nichž 7 je věnováno grafu funkce sinus, 1 snímek je určen jako procvičování (ale bez zadání), 3 snímky jsou věnovány jednotkové kružnici, 1 snímek je věnován sinusoidě a 4 snímky jsou věnovány vlastnostem funkce sinus.

V materiálu se vyskytují nedostatky různého charakteru: chybí označení os grafů, pro odlišení textu a proměnných není použit různý font, v materiálu se kombinují jednotky stupně a radiány, chybí zadání úloh na procvičení, chybné  značení aj.

Domnívám se, že přínos materiálu pro komunitu matematiků i nematematiků je minimální a nedoporučuji jeho zveřejnění.