Funkce s absolutní hodnotou

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:321.02 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen kzopakování lineárních funkcí s absolutní hodnotou“. Žáci by si měli zopakovat pojem absolutní hodnota, postup sestrojení grafu apod.

Po definici lineární funkce s absolutní hodnotou a definici absolutní hodnoty autorka zařadila dvě úlohy na sestrojení celkem šesti grafů funkcí s absolutní hodnotou, přičemž prvních pět relativně jednoduchých je v úloze 1 a poslední je samostatně v úloze 2.

Hlavní přínos materiálu vidím v autorském řešení, které je poměrně podrobné a může sloužit jako výukový materiál i pro studenty mimo řádnou dobu výuky.

Jako negativum bych viděl ne úplně přehledné uspořádání. Rozházení textu a ne úplně příjemné zobrazování vzorce je zřejmě způsobeno nekompatibilnosti software, ve kterém byl materiál tvořen.

Domnívám se, že po drobných úpravách lze materiál úspěšně použít při výuce.