Funkce lomená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:302.92 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál, dle autorky „podporuje výuku – konkrétně racionálně lomené funkce“.

Práce se skládá ze14 snímků, přičemž úvodem se autorka věnovala definici racionální lomené funkce a připomenutí nepřímé úměrnosti probírané na ZŠ. Následuje ukázka grafu a dva ukázkové příklady i s autorským řešením na vyšetření průběhu lomené funkce. Materiál je zakončen zadáním šestí funkcí a na vyšetření, ale bez řešení.

V materiálu se vyskytuje několik překlepů a několik porušení typografických pravidel a obrázky grafů by mohly být vytvořeny pečlivěji.

Domnívám se, že po drobných úpravách lze materiál úspěšně použít při výuce.