Funkce logaritmická

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:311.36 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál, dle autorky „podporuje výuku – konkrétně logaritmické funkce“.

Práce se skládá z11 snímků, přičemž úvodem se autorka věnovala definici a grafu logaritmické funkce a porovnání s funkcí exponenciální. Grafy na snímku 4 jsou v pořádku, ale grafy na snímcích 5 a 6 jsou chybné, resp. chybné jsou intervaly (intervaly na snímcích jsou prohozeny). Na dalších snímcích se autorka věnuje dekadickému a přirozenému logaritmu.

Součástí materiálu jsou i dva řešené příklady a pět námětu na cviční.

V materiálu se vyskytuje několik porušení typografických pravidel a hlavně na snímcích 5 a 6 jsou prohozeny intervaly.

Domnívám se, že po opravě snímků 5 a 6 lze materiál úspěšně použít při výuce.