Funkce inverzní

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:225.29 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorky určen k „zopakování pojmu inverzní funkce“.

Práce se skládá z 10 snímků, přičemž definici inverzní funkce je věnován 1 snímek, na dvou snímcích jsou popsány vlastnosti inverzní funkce a ukázka logaritmické a exponenciální funkce a zbytek je věnován cvičení s řešením.

V materiálu se vyskytují nedostatky různého charakteru: chybí označení os grafů, chybí označen funkcí v grafech, nedořešená cvičení aj.

Domnívám se, že přínos materiálu pro komunitu matematiků i nematematiků je minimální a nedoporučuji jeho zveřejnění.