Funkce exponenciální

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:392.14 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál, dle autorky „podporuje výuku – konkrétně exponenciální funkce“.

Práce se skládá z11 snímků, přičemž úvodem se autorka věnovala definici a grafu exponenciální funkce.Následuje ukázka grafů šesti exponenciálních funkcí s pobídkou určení několika základních vlastností. Bohužel chybí řešení. Materiál končí jedním řešeným příkladem a pěti úlohami na procvičení bez řešení.

Domnívám se, že materiál lze využít pro podporu výuky.