Funkce cotangens

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:328.74 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro podporu výuky funkce kotangens.

Práce se skládá z 15 snímků z nichž je část věnovaná grafu funkce kotangens, jednotkové kružnici a vlastnostem funkce kotangens.

V materiálu se vyskytují nedostatky různého charakteru: chybí označení os grafů, pro odlišení textu a proměnných není použit různý font, v materiálu se kombinují jednotky stupně a radiány, chybí zadání úloh na procvičení, autorka nedodržuje standardní symboliku aj.

Domnívám se, že přínos materiálu pro komunitu matematiků i nematematiků je minimální a nedoporučuji jeho zveřejnění.