Funkce cosinus

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:325.29 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autorky určen pro podporu výuky funkce kosinus.

Práce se skládá ze16 snímků z nichž je část věnovaná grafu funkce kosinus, jednotkové kružnici a vlastnostem funkce kosinus.

V materiálu se vyskytují nedostatky různého charakteru: chybí označení os grafů, pro odlišení textu a proměnných není použit různý font, v materiálu se kombinují jednotky stupně a radiány, chybí zadání úloh na procvičení aj.

Domnívám se, že přínos materiálu pro komunitu matematiků i nematematiků je minimální a nedoporučuji jeho zveřejnění.