Funkce a rovnice II.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:187.39 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je určen jako opakování „na pololetní písemnou práci celou probranou goniometrii“.

V první úloze, a) až f), si mají studenti procvičit převody jednotek rovinného úhlu na úhel základní.

Ve druhé úloze, a) až d), je po studentech vyžadováno zakreslení grafů čtyř různých goniometrických funkcí.

Ve třetí úloze se autorka zaměřila na výpočet hodnot goniometrických funkcí.

Ve čtvrté úloze by měli studenti dokazovat, že platí jistá rovnost. Podúlohy b) a c) však žádnou rovnost neobsahují, takže nelze určit, co se má dokazovat.

Pátá úloha je zaměřena na tři goniometrické rovnice.

Vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje řešení úloh a ani výsledky úloh, domnívám se, že jeho přínos je naprosto minimální.