Funkce a rovnice III.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:197.55 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky o mocninných funkcích. Žáci by měli umět zakreslovat grafy mocninné funkce, určovat z nich vlastnosti mocninné funkce, umět vyčíst z grafu, zda je exponent sudý, lichý, kladný či záporný.

Práce je rozdělena na dvě části a to podle exponentu na mocninné funkce s přirozeným exponentem a na mocninné funkce se záporným exponentem.

Do každé sekce autorka zařadila dvě úlohy, na kterých by měli studenti pochopit rozdíl mezi mocninnou funkcí se sudým a s lichým exponentem.

Celkově tedy materiál obsahuje čtyři úlohy. Práce neobsahuje autorské řešení úloh a ani výsledky či hotové grafy.

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že přínos materiálu pro komunitu matematiků i nematematiků je naprosto minimální a nedoporučuji její zveřejnění.