Finanční matematika

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:184.57 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace obsahuje pět úloh k procvičení látky finanční matematika. Konkrétně jde o jednodušší příklady, zaměřené na výpočty úroku, daně z úroku a jistiny v případě půjčky nebo vkladu s dobou úročení jeden rok. Zadání jsou formulována jako slovní úlohy z běžného života, jsou tedy pro žáky srozumitelná a zajímavá. Při použití v hodině je vhodné si připravit další příklady na doplnění, materiál je poměrně krátký. 

Materiál obsahuje typografické chyby, zejména v použití symbolu %, při promítání žákům je vhodné upozornit na významový rozdíl v zápisu 5% a 5 %.

Součástí materiálu nejsou řešení jednotlivých úloh.