Finanční matematika - Sociální a zdravotní pojištění

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.15 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky tematického celku Zaměstnanci a mzdy a zabývá se záležitostmi týkající se sociálního a zdravotního pojištění.

V prezentaci jsou vysvětleny pojmy a výpočty uvedeného pojištění. Pro lepší pochopení učiva je prezentace obohacena dvěma příklady.

Jako nedostatek se mi jeví absence jednotek a nesprávná matematická symbolika.

Po doplnění materiálu je prezentace vhodná k použití ve výuce.