Finanční matematika s využitím geometrické posloupnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:562.69 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma využití geometrické posloupnostipři řešení úloh z oblasti finanční matematiky.

Úvodem jsou dvě úlohy na složené úrokování, které by bylo možné použít i na základní škole, příp. jako opakování finanční matematiky z dřívějšího období a dvě úlohy na procvičení.

Hlavní část se zabývá úlohami z finanční matematiky, které by bez znalostí vlastností geometrických posloupnosti byly jen velmi obtížně řešitelné. Dvě ukázkové úlohy a tři řešení zřejmě pokrývají běžné úlohy, se kterými se lze setkat při běžném životě fyzické či právnické osoby. Všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením.

Závažnější nedostatky nebyly nalezeny, ale občas se vyskytují chyby typografického charakteru. Možná by bylo vhodné zachovávat pravidla o zaokrouhlování ve finančním světě a sjednotit výsledky co se týče počtu platných cifer při zaokrouhlování.

Domnívám se, že po upozornění na nesrovnalosti, je materiál možné využit při výuce.