Finanční matematika - Rozvaha

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.49 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál by měl sloužit pro podporu výuky tematického celku Majetek podniku. Zabývá se pojmy jako aktiva, pasiva, zdroje financování a rozvaha.

Pojmy jsou nejdříve definovány a vysvětleny.

Součástí prezentace jsou také dva příklady týkající se fiktivního podniku.

Domnívám se, že prezentace může být využita při výuce.