Finanční matematika - promile

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:509.44 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě jednoduché prezentace je určen k výkladu a procvičení látky promile. V materiálu je vysvětlen pojem promile, dále je na dvou vzorových úlohách vysvětlen postup při výpočtu pomocí trojčlenky.

Materiál neobsahuje příklady k procvičení, je možné jej použít jako úvodní zdroj při probírání látky.