Finanční matematika - Pojištění

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.51 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určen pro výuku tematického celku Finanční trh.

V materiálu jsou popsány principy výpočtu pojištění osob, odpovědnosti za škodu a pojištění vyzidel.

Materiál je popsán srozumitlně, ale bohužel, především v Př. 3 jě několik chyb.

 

Spíše než do matematiky patří materiál do speciálního odborného předmětu.

 

Z důvodu absence vhodné nabídky v kategorizaci byl materiál zařazen do Obsahu učiva Statistika, práce s daty.