Finanční matematika - Jednoduché úročení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.49 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

V materiálu jsou vysvětleny některé pojmy z finanční matematiky (např. úrok, úroková míra), které však příliš neodpovídají učivu matematiky na ZŠ či SŠ, ale spíše nějakému odbornému předmětu.

Domnívám se, že daná tématika popisovaná v materiálu nepatří do běžné výuky matematiky.