Finanční matematika - Daň z příjmů PO

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.54 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určen pro výuku tematického celku Daň z příjmů PO.

V materiálu je popsán princip výpočtu daně z příjmu právnických osob a také ukázkově vypočítáný příklad.

 

Spíše než do matematiky patří materiál do speciálního odborného předmětu.

 

Z důvodu absence vhodné nabídky v kategorizaci byl materiál zařazen do Obsahu učiva Statistika, práce s daty.