Finanční matematika - Cena

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.18 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

V materiálu je stanoven způsob výpočtu ceny výrobku pro zákazníka a na jednom příkladu je výpočet předveden.

Domnívám se však, že daná tématika již nepatří do běžné výuky matematiky.