Finanční matematika - Bankovní poplatky, porovnání nabídek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.6 MB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

V materiálů jsou zpracovány informace, které byly platné k datu vytvoření. Je pravděpodobné, že s časem se poplatky u jednotlivých bank mohou  měnit.

V materiálu je poměrně přehledně pomocí schématu popsaná bankovní soustava ČR a definovány některém pojmy používané v bankovnictví.

Jako pozitivní považuji příklady, které popisují možné reálné případy: určení nejlevnějšího běžného účtu z několika vybraných a zvolení nejvhodnější banky pro výměnu finančních prostředků.

Je škoda, že i třetí příklad není vyřešen podobně jako dva předchozí.

Před použitím tohoto materiálu bych doporučil aktualizovat bankovní data (poplatky, úroky, ...).