Exponenciální rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:260.57 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál, dle autorky „podporuje výuku – konkrétně exponenciální rovnice“.

Práce se skládá z14 snímků, přičemž úvodem se autorka věnujedefinici exponenciální rovnice, náznaku řešení a pravidlům pro počítání s mocninami.

Návody k řešení, včetně ukázkově řešených příkladů a cvičení bez výsledků, jsou následně rozděleny dle toho, zda rovnice je postavena spíše na součinu a podílu nebo na součtu či rozdílu.

Za nedostatek by se dalo považovat absence řešení (nebo aspoň výsledků) úloh na procvičování.

Domnívám se, že materiál lze úspěšně použít při výuce.