Exponenciální rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:1.44 MB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je kopií textu, který lze získat z webových stránek https://cs.wikipedia.org/wiki/Exponenciální_rovnice.

Ve výukových textech a ani v příkladech nebyly nalezeny odborné matematické chyby a ani chyby grafického či typografického charakteru.

Materiál je vhodný a použitelný při výuce, ale vhodnější bude získat materiál přímo z webových stránek Wikipedie upravovaných různými autory.